Zástupci Cyrilometodějské stezky podepsali dohodu o spolupráci s Franskou stezkou

  7.6.2022
Zástupci Cyrilometodějské stezky podepsali dohodu o spolupráci s Franskou stezkou

Představitelé Cyrilometodějské a Franské stezky podepsali v pondělí 6. června dohodu, ve které stvrdili úzkou spolupráci na rozvoji cestovního ruchu a obou tras.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Podpisem memoranda na české ambasádě v Římě v pondělí 6. června stvrdili představitelé sdružení Cyrilometodějské a Franské stezky spolupráci v oblasti cestovního ruchu a rozvoje obou tras. K podpisu došlo za účasti velvyslankyně J. E. Hany Hubáčkové, zástupců Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a Evropské asociace Via Francigena, města Říma, regionu Lazio a Zlínského kraje.

„Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout na spolupráci v oblasti vytváření společné nabídky kulturní turistiky podél tras Cyrilometodějské stezky a Via Francigena, a to využíváním společných příležitostí pro rozvojové projekty a marketing. Připravujeme také značení na souběžných úsecích obou stezek, například v Itálii mezi Toskánskem a Římem, kde je hrob svatého Cyrila,“ uvedl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Doplňující informace:

Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy (od r. 2021) staví na tisícileté kulturní tradici spojené zejména s kulturou slovanských zemí a podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respektování mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání. Stezka spojuje místa, kde sv. Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy, působili a kde se jejich odkaz šířil dál prostřednictvím jejich následovníků, ale i současná místa jejich úcty. Přispívá k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu. V České republice a na Slovensku již vzniklo přes 1000 km značených pěších tras využívajících trasy klubů českých a slovenských turistů. Při putování směrem na Řím je možné využít svatojakubské cesty nebo trasy Via Francigena a Romea Strata.

Via Francigena - Kulturní stezka Rady Evropy (od r. 1994) propaguje dědictví vzniklé z kulturní identity evropských zemí, jimiž prochází, počínaje stezkou popsanou v deníku arcibiskupa Sigerica z Canterbury v roce 990 jako součást svazku cest, na nichž se v uplynulých staletích utvářely dějiny Evropy. Vede dialog s evropskými institucemi, regiony a místními komunitami s cílem propagovat humanistické hodnoty Rady Evropy prostřednictvím putování a moderního poutnictví, včetně udržitelného rozvoje území založeného na kultuře, identitě a cestovním ruchu. Evropská asociace Via Francigena se stará o její rozvoj od r. 2001 a pracuje na prodloužení přes jih Itálie až do Jeruzaléma podél starobylé Via Egnatia. Na té se nachází další významná místa z pohledu cyrilometodějského odkazu jako jsou Ochrid, Soluň nebo Istanbul.

 Program Kulturní stezky Rady Evropy, ve kterém je zapojeno aktuálně 36 evropských zemí, podporuje sdílení know-how mezi více než 40 certifikovanými kulturními stezkami. Ty fungují jako široké partnerské sítě vyvíjející řadu společných nadnárodních aktivit v oblasti vědy a výzkumu, udržitelného turismu, kultury a umění, vzdělávání mládeže či zvyšování povědomí o evropském kulturním dědictví. Cultural Routes of the Council of Europe - Homepage (coe.int)

7. 6. 2022

⬛ Další informace:

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 
info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 673 
www.cyril-methodius.cz
www.putujmebezhranic.cz  

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap