Zašová – poutní kostel Navštívení Panny Marie

Poutní kostel Navštívení Panny Marie

Pouť spojená s tímto valašským poutním místem má mnohasetletou tradici a koná se pravidelně první neděli v červenci. Výjimečné je i údolí Stračky s pramenem kvalitní pitné vody, které patří spolu s chráněným mokřadem Pod Hájem k přírodním poutním místům. Žijí zde některé chráněné druhy ptactva, vodních živočichů i rostlin.

Nový zašovský kostel z počátku 18. století nahradil nedaleký dřevěný kostelík svaté Anny. Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie, který se stal dominantou obce, byl vybudován majiteli meziříčsko-rožnovského panství. Při délce 35 metrů a výšce 16 metrů je největší sakrální památkou v širokém okolí.  Jednolodní orientovaná stavba má odsazené pětiboké kněžiště.

Počátky zašovské pouti jsou spojovány s mnoha legendami. První zpráva o děkovných darech při obraze Zašovské divotvůrkyně pochází ze 17. století. Lidé se modlitbou k Panně Marii obraceli především v dobách morových ran. Za první písemný doklad o organizování poutí v tomto regionu je považován slib, který dali lidé z okolních vesnic, že budou-li ochráněni před morem, navštíví Pannu Marii Zašovskou každý rok.

Poutní obraz Panny Marie je spojen s legendou, která vysvětluje původ tohoto vyobrazení. Podle ní se v hlubokých lesích ukrýval tři dny a tři noci křesťanský rytíř před nebezpečnými Tatary, až na smrt unaven poklekl a vroucně se modlil k Panně Marii. Když pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní. Když procitnul, zjistil, že je v neznámé krajině a z vděčnosti slíbil, že postaví kapličku, v níž bude obraz Pannu Marii zachycovat v té podobě, v jaké se mu ve snu zjevila. Odtud tedy typické zobrazení Panny Marie s Ježíškem v náručí a šňůrkou v levé ruce.

Významnou památkou je gotický deskový obraz Panny Marie s Ježíškem na barokním hlavním oltáři. Jedná se o kopii milostného obrazu, který vznikl koncem 15. století v období tatarských vpádů na Moravu. Dobový originál je uchovaný v olomouckém Arcidiecézním muzeu a váže se k němu několik pověstí o zázračných uzdraveních a vyslyšených prosbách k Panně Marii.

V kostele si však můžeme prohlédnout jinou, jen o něco mladší, památku. Unikátnost monumentální sochy Ukřižovaného Krista v nadživotní velikosti byla objevena až nedávno. Teprve před pár léty ukončili odborníci přezkoumání této jedinečné dřevořezby a došli k závěru, že nejstarší z celkem pěti barevných vrstev ukazuje na pozdně gotický původ této sochy. Její vznik se tedy předpokládá někdy kolem roku 1520. Umístění sochy do Zašové však nebylo nikdy objasněno, jelikož byl v 19. století kostel i s farním archivem poničen požárem, a neexistují tedy žádné dochované doklady o autorovi ani okolnostech, za jakých dílo doputovalo až na toto poutní místo.

Na dostavbě kostela se významným způsobem podíleli trinitáři. Hlavní oltář byl posvěcen ke cti Svaté trojice, byly zřízeny nové varhany a přistavěny dvě velké věže, díky kterým se kostel také stal jediným dvouvěžovým kostelem na Valašsku.

 Ve čtyřicátých letech 20. století byl interiér kostela znovu vymalován a také byla restaurována překrásná barokní kazatelna, křtitelnice a dva oltáře - Všech svatých a sv. Cecilie, patronky duchovní hudby, muzikantů a také slepců. Taktéž byly naším vynikajícím restaurátorem prof. Bohuslavem Slánským odstraněny neodborné přemalby milostného obrazu Panny Marie, který se tak zaskvěl ve své původní kráse. Ve snaze reflektovat soudobé tendence v restaurování uplatňuje také citlivý umělecký přístup. Při restaurování tak nedochází jen k zajištění materiální složky díla, ale především k obnově jeho esteticko-výtvarné hodnoty.

Za pozornost jistě stojí socha sv. Felixe z Valois, který byl spolu se sv. Janem z Mathy spoluzakladatelem trinitářského řádu. Její kopie je umístěna v jednom z výklenků průčelí.

Více o tomto regionu se můžete dozvědět, například pokud navštívíte nedalekýRožnov pod Radhoštěm s unikátním Valašským muzeem v přírodě. Tamní tzv. dřevěné městečko zahrnuje soubor roubených staveb valašského typu s kostelem sv. Anny, zvoničkou, fojtstvím, usedlostmi  a hospodářskými budovami.

 Možnosti prohlídek:

květen - září: sobota: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, neděle: 13:00 - 17:00,

v jinou dobu na telefonním čísle: +420 732 165 151.

 Odkaz:  www.zasova.net, www.zasova.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.