Zasílání vydaných nařízení obcí krajskému úřadu

Dopis ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje starostům všech obcí Zlínského kraje.

 
Vážený pane starosto, vážená paní starostko,

dovoluji si poukázat na ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), podle kterého jsou obce povinny zasílat nařízení obcí neprodleně po dni jejich vyhlášení krajskému úřadu.

Při provádění dozorové činnosti krajským úřadem (§ 125 a § 126 zákona o obcích) bylo zjištěno, že tato zákonná povinnost bývá obcemi opomíjena, a proto se na Vás obracím se žádostí o zajištění dodržování výše uvedeného zákonného ustanovení, tzn. o zasílání vydaných nařízení obce krajskému úřadu s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí na úřední desce obecního úřadu.

Vzhledem k tomu, že dozorová činnost spočívá ve zjišťování souladu vydaných nařízení obce se zákonem nebo jiným právním předpisem, případně rozporu nařízení s lidskými právy a základními svobodami, žádám Vás současně také o zajištění zasílání příslušného usnesení orgánu obce, který nařízení vydal (rada obce, zastupitelstvo obce v případě, pokud rada obce není zřízena).

Jsou-li ve Vaší evidenci právních předpisů nařízení obce, která doposud nebyla zaslána krajskému úřadu a nebyla zrušena, zašlete nám prosím v co nejkratší lhůtě všechna tato platná a účinná nařízení.

Dále si Vám dovoluji sdělit, že na internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) informujeme o činnosti úřadu v oblasti metodické pomoci obcím při regionální normotvorbě a zveřejňujeme písemnosti týkající se metodické činnosti v sekci pod názvem „Informace pro obce, podsekce informace odborů, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, metodika v dozorové činnosti“. V současné době jsou zde zveřejněna zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí, některé vzory nařízení obce a stanoviska.

Nabízíme rovněž metodickou pomoc a součinnost v legislativní činnosti v rámci přenesené působnosti obce.

Agendou dozorové činnosti se na KÚZK zabývá Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, JUDr. Marie Krupová, tel. 577 043 556, e-mail: marie.krupova@kr-zlinsky.cz, která Vám poskytne bližší informace.

S pozdravemIng. Vladimír Kutý
ředitel krajského úřadu

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap