Záplavová území vodních toků

V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, popřípadě podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území. Rozsah záplavového území se zpracovává pro přirozenou povodeň s periodicitou 5, 20 a 100 let.  Stanovená záplavová území vodních toků a vymezené aktivní zóny záplavového území ve správním obvodu Zlínského kraje naleznete na https://geoportal.kr-zlinsky.cz/zaplavy/

 

 

aktualizováno: 17.7.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap