Zánik působnosti komisí výstavby

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ke dni 1. 1. 2007, zanikla možnost přenést část pravomoci stavebního úřadu na obce, které nejsou stavebními úřady a současně i tato dříve přenesená působnost, kterou vykonávaly komise výstavby. Nový stavební zákon nestanoví působnost obcí/orgánů obcí, které nejsou obecným stavebním úřadem, a neumožňuje přenést na tyto obce část pravomoci stavebního úřadu. Neobsahuje ustanovení obdobná jako § 122 a § 124 zrušeného zákona č. 50/1976 Sb.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap