Zánik působnosti komisí výstavby

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ke dni 1. 1. 2007, zanikla možnost přenést část pravomoci stavebního úřadu na obce, které nejsou stavebními úřady a současně i tato dříve přenesená působnost, kterou vykonávaly komise výstavby. Nový stavební zákon nestanoví působnost obcí/orgánů obcí, které nejsou obecným stavebním úřadem, a neumožňuje přenést na tyto obce část pravomoci stavebního úřadu. Neobsahuje ustanovení obdobná jako § 122 a § 124 zrušeného zákona č. 50/1976 Sb.

aktualizováno: 26.11.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap