Základní postupy při tvorbě a údržbě datové základny

Pořizovatel územně analytických podkladů je přesně veden pomocí katalogu jevů (sledované jevy podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., části A, rozdělené do blíže specifikovaných tzv. podjevů (vrstev)) a na něho nasazeného datového modelu CAD/GIS, který jednoznačně určuje zařazení každého sledovaného jevu, resp. vrstvy do příslušné škatulky v datovém skladu. Současně je přesně nadefinováno propojení sledovaných jevů (vrstev) s příslušnými metadatovými informacemi, v tomto případě v podobě přepsaných údajů z pasportů údajů o území. Tímto je zabezpečeno, že pořizovatel územně analytických podkladů nemůže zapracovat žádný údaj o území nesprávným způsobem a současně to, že každý údaj o území je opatřen příslušným pasportem.
Pro ilustraci ukázka z katalogu jevů územně analytických podkladů portálu JUAP:
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protierozní příkop L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protierozní příkop L_Stav
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protipovodňová hráz L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protipovodňová hráz L_Stav
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Průleh L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Průleh L_Stav
Všechny údaje o území (a jejich příslušná metadata) v datovém skladu existují s časovým razítkem, tzn. obsah datového skladu je verzovaný. Je tedy možné využívat pohledy na data v časových řezech, např. v případě řešení nějakého sporu dohledat konkrétní údaj o území k přesnému datu a v kontextu s ostatními sledovanými jevy.
Nastavený základní princip tvorby a údržby údajů o území v prostředí portálu JUAP (každý pořizovatel územně analytických podkladů si na základě jednotného předpisu pořizuje a spravuje údaje o území pro své správní území, stejným způsobem postupují všichni pořizovatelé územně analytických podkladů na celém Zlínském kraji) vede k tomu, že se jako skládačka vytvoří ucelená datová základna pro celý Zlínský kraj, samozřejmě i s tím, že jsou vyřešeny případné nenávaznosti na stycích správních území (pořizovatel územně analytických podkladů při vkládání nového údaje o území přihlíží k jeho podobě na sousedním území, na případné nesoulady reaguje tak, aby byly odstraněny). Takto vzniklá datová základna je jednoduše využitelná pro úroveň územně analytických podkladů kraje.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap