Základní postupy při tvorbě a údržbě datové základny

Pořizovatel územně analytických podkladů je přesně veden pomocí katalogu jevů (sledované jevy podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., části A, rozdělené do blíže specifikovaných tzv. podjevů (vrstev)) a na něho nasazeného datového modelu CAD/GIS, který jednoznačně určuje zařazení každého sledovaného jevu, resp. vrstvy do příslušné škatulky v datovém skladu. Současně je přesně nadefinováno propojení sledovaných jevů (vrstev) s příslušnými metadatovými informacemi, v tomto případě v podobě přepsaných údajů z pasportů údajů o území. Tímto je zabezpečeno, že pořizovatel územně analytických podkladů nemůže zapracovat žádný údaj o území nesprávným způsobem a současně to, že každý údaj o území je opatřen příslušným pasportem.
Pro ilustraci ukázka z katalogu jevů územně analytických podkladů portálu JUAP:
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protierozní příkop L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protierozní příkop L_Stav
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protipovodňová hráz L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Protipovodňová hráz L_Stav
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Průleh L_Návrh
A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany   Průleh L_Stav
Všechny údaje o území (a jejich příslušná metadata) v datovém skladu existují s časovým razítkem, tzn. obsah datového skladu je verzovaný. Je tedy možné využívat pohledy na data v časových řezech, např. v případě řešení nějakého sporu dohledat konkrétní údaj o území k přesnému datu a v kontextu s ostatními sledovanými jevy.
Nastavený základní princip tvorby a údržby údajů o území v prostředí portálu JUAP (každý pořizovatel územně analytických podkladů si na základě jednotného předpisu pořizuje a spravuje údaje o území pro své správní území, stejným způsobem postupují všichni pořizovatelé územně analytických podkladů na celém Zlínském kraji) vede k tomu, že se jako skládačka vytvoří ucelená datová základna pro celý Zlínský kraj, samozřejmě i s tím, že jsou vyřešeny případné nenávaznosti na stycích správních území (pořizovatel územně analytických podkladů při vkládání nového údaje o území přihlíží k jeho podobě na sousedním území, na případné nesoulady reaguje tak, aby byly odstraněny). Takto vzniklá datová základna je jednoduše využitelná pro úroveň územně analytických podkladů kraje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap