Informace o dotačním systému Zlínského kraje

Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně PROGRAMY PODPORY v sekcích Fondu Zlínského kraje:

 • ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
  • RP01   – Podpora vodohospodářské infrastruktury
  • RP02   – Program na podporu obnovy venkova
  • RP04   – Podpora ekologických aktivit v kraji
  • RP06   – Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
  • RP07   – Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování
  • RP08   – Podpora včelařství ve Zlínském kraji
  • RP11   – BESIP Zlínského kraje
  • RP12   – Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí zlínského kraje
  • RP15   – Inovační vouchery Zlínského kraje
  • RP16   – Stipendijní program pro zdravotnické obory
  • RP17   – Podpora zmírnění následků sucha v lesích
  • RP18   – Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji
  • RP19   – Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
  • (individuální dotace v oblasti Rozvojové programy a krizové řízení)
 • KULTURA -  podpora kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek
  • KUL01   – Podpora kulturních aktivit a akcí
  • KUL03   – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu
  • KUL04   – Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji
  • KUL05   – Otevřené brány
  • (individuální dotace v oblasti Kultura)
 • SOCIÁLNÍ VĚCI -  podpora sociálně zdravotních aktivit
 • MLÁDEŽ A SPORT- podpora sportovních a mládežnických aktivit
  • MaS01   – Podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu
  • MaS02   – Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel
  • MaS03   – Podpora činnosti a rozvoje mládežnického sportu
  • MaS04   – Podpora mládeže na krajské úrovni
  • MaS05   – Podpora vybavení dílen v základních školách
  • (individuální dotace v oblasti mládež a sport)

Žadatel může zažádat o podporu ve lhůtě stanovené příslušným Programem doručením vyplněné Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné na webových stránkách Zlínského kraje, v souladu s podmínkami Programu. Žádost na identický účel je možné předložit do jediného dotačního Programu. Žádost nerespektující podmínky Programu, není hodnocena a nemá nárok na podporu. Žádosti naplňující podmínky Programu jsou hodnoceny a navrženy v souladu s hodnocením k udělení či neudělení podpory. O výsledku rozhodnutí orgánu kraje jsou žadatelé informováni a s úspěšnými žadateli je uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory. Projekty, které byly na základě Žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu podpořeny, musí být realizovány dle podmínek Programu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí podpory a vyúčtovány předložením závěrečné zprávy v termínu definovaném veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí podpory.

Ve výjimečných případech může žadatel zpracováním Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné v dané sekci Fondu,  požádat o INDIVIDUÁLNÍ PODPORU na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Účelovou podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu.

Důležité odkazy

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY ve všech čtyřech sekcích naleznete zde.

Dotační programy Zlínského kraje na rok 2019

Dotační programy Zlínského kraje na rok 2018

ARCHIV VÝZEV vyhlašovaných od roku 2016

Starší ukončené výzvy z let 2003 - 2015 naleznete zde: Výzvy 2003-2015

Vnitřní normy Zlínského kraje pro poskytování podpor naleznete zde.

Vyhodnocení dotazníkového šetření - RP02 Program obnovy venkova DT1 2019-2021

 

Další možnosti dotací

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP                                 
(Program výměny zdrojů tepla v domácnostech)
aktualizováno: 13.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap