Základní informace o dotačním systému Zlínského kraje

Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně PROGRAMY PODPORY v sekcích Fondu Zlínského kraje:

 • ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
  • RP01 – Podpora vodohospodářské infrastruktury
  • RP02 – Program na podporu obnovy venkova
  • RP04 – Podpora ekologických aktivit v kraji
  • RP06 – Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
  • RP07 – Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování
  • RP08 – Podpora včelařství ve Zlínském kraji
  • RP11 – BESIP Zlínského kraje
  • RP12 – Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí zlínského kraje
  • RP15 - Inovační vouchery Zlínského kraje
  • RP16 -Stipendijní program pro zdravotnické obory
  • RP17 – Podpora zmírnění následků sucha v lesích
  • RP18 – Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji
  • RP19 – Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
  • (individuální dotace v oblasti Rozvojové programy a krizové řízení)
 • KULTURA - podpora kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek,
  • KUL01 – Podpora kulturních aktivit a akcí
  • KUL03 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místních významu
  • KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji
  • (individuální dotace v oblasti Kultura)
 • MLÁDEŽ A SPORT - podpora sportovních a mládežnických aktivit,

  • MaS01 – Podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu
  • MaS02 – Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel
  • MaS03 – Podpora činnosti a rozvoje mládežnického sportu
  • MaS04 - Podpora mládeže na krajské úrovni
  • (individuální dotace v oblasti mládež a sport)
 • SOCIÁLNÍ VĚCI - podpora sociálně zdravotních aktivit

Žadatel může zažádat o podporu ve lhůtě stanovené příslušným Programem doručením vyplněné Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné na webových stránkách Zlínského kraje, v souladu s podmínkami Programu. Žádost na identický účel je možné předložit do jediného dotačního Programu. Žádost nerespektující podmínky Programu, není hodnocena a nemá nárok na podporu. Žádosti naplňující podmínky Programu jsou hodnoceny a navrženy v souladu s hodnocením k udělení či neudělení podpory. O výsledku rozhodnutí orgánu kraje jsou žadatelé informováni a s úspěšnými žadateli je uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory. Projekty, které byly na základě Žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu podpořeny, musí být realizovány dle podmínek Programu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí podpory a vyúčtovány předložením závěrečné zprávy v termínu definovaném veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí podpory.

Ve výjimečných případech může žadatel zpracováním Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné v dané sekci Fondu,  požádat o ÚČELOVOU PODPORU na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Účelovou podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu.

 

Aktuálně vyhlášené výzvy ve všech čtyřech sekcích naleznete zde.

Starší ukončené výzvy z let 2003 - 2015 naleznete zde: Výzvy 2003-2015

Vnitřní normy Zlínského kraje pro poskytování podpor naleznete zde.

 

Další možnosti dotací

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP                                 
(Program výměny zdrojů tepla v domácnostech)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.