Zajištění péče o zvláště chráněná území podpoří kraj dotacemi

  28.4.2021
Zajištění péče o zvláště chráněná území podpoří kraj dotacemi

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na zajištění péče o zvláště chráněná území uvolní Zlínský kraj dotace v celkové výši 1,89 milionu korun. Veřejná zakázka byla rozdělena do 24 samostatných částí dle lokalit, kdy pro každou část zakázky byla vybrána nabídka nejvhodnějšího dodavatele. Výběr dodavatelů a uzavření smluv schválili krajští radní.

„Ve Zlínském kraji máme nádhernou přírodu a je potřeba ji chránit a udržovat. Schválili jsme výběr dodavatelů, kteří zajistí péči o zvláště chráněná území. Vybraní dodavatelé využijí dotace zejména na posečení travního porostu, odstranění sena, likvidaci napadaných dřevin a nepůvodních invazních druhů rostlin či průběžnému čištění vymezených lokalit. K ochraně přírody ale může přispět každý z nás. I tím, že se budeme k přírodě chovat ohleduplně. Bohužel se čím dál častěji setkáváme s poničenými porosty a zanechanými odpadky. Prosím, nezapomínejme na pravidlo, co si do přírody přineseme, to si také odneseme,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je údržba těch zvláště chráněných území na území Zlínského kraje, kterým podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťují péči podle schválených plánů péče kraje. Zakázka je rozdělena do jednotlivých částí obsahujících vždy jedno nebo více zvláště chráněných území sloučených do logických celků.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

28. 4. 2021

 

 

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap