Zahraniční vztahy Zlínského kraje

Zlínský kraj již od svého vzniku navazuje, udržuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s různými regiony a oblastmi v zahraničí.  Cílem je výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, zapojení do mezinárodních projektů, navázání osobních a profesních kontaktů, možnost prezentace kraje i rozšíření kulturního povědomí.

V začátcích spolupráce se Zlínský kraj logicky zaměřil na bezprostředního souseda  - na Slovensko. Společná hranice a otázky řešení společných projektů v příhraničí předurčila k jednáním o bližší kooperaci Trenčínský a Žilinský samosprávný kraj. V roce 2003 a 2005 tak byly podepsány dohody o spolupráci. Tyto a další uzavřené dohody s partnerskými regiony naleznete dole v sekci Dokumenty ke stažení.  

V roce 2003 byla také započata na základě deklarace spolupráce Podkarpatským vojvodstvím (Polsko) a v r. 2006 byla následně uzavřena dohoda o spolupráci, zaměřená zejména na výměnu informací a spolupráci kulturních institucí, významných pro cestovní ruch.

Díky kontaktům Podkarpatského vojvodství byla navázána spolupráce s Ukrajinou, a to konkrétně se sousední Lvovskou oblastí. Dohoda o spolupráci byla podepsána v r. 2006, v r. 2013 následovala dohoda o spolupráci mezi hospodářskými komorami. V současnosti teprve budoucí vývoj složité situace na Ukrajině ukáže, jakým způsobem bude možné navázat na přerušenou spolupráci.

 Z evropských regionů byla v r. 2004 uzavřena smlouva o spolupráci s Regionem Piemonte (Itálie), v r. 2006 dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Župou Vas (Maďarsko), protokol o vzájemné spolupráci s regionem Hedmark (Norsko) a v r. 2011 dohoda o přistoupení Zlínského kraje do sítě Cammini d´Europa (Evropské stezky). Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM), vytvořená sdružením s účastí Zlínského kraje, má ambice stát se Kulturní stezkou Rady Evropy.  Více informací k EKSCM: http://www.cyril-methodius.eu/24816-o-nas

Zlínský kraj rozvíjí partnerské vztahy i se vzdálenějšími regiony, od r. 2007 má uzavřenu dohodu o spolupráci s čínskou provincií Shandong, od r. 2010 s městem Shenyang a nejnověji bylo podepsáno memorandum s provincií Liaoning. 

dokumenty ke stažení

.pdf Liaoning_Čína 109,91 kB
.pdf Lvov Ukrajina 111,83 kB
.pdf Město Shenyang_Čína 240,78 kB
.pdf Provincie Shandong_Čína 391,84 kB
.pdf Region Piemonte_Itálie 343,02 kB
.pdf Trenčínský samosprávný kraj_Slovensko 473,15 kB
.pdf Žilinský samosprávný kraj_Slovensko 299,43 kB
.pdf Župa Vas_Maďarsko 506,81 kB
aktualizováno: 18.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap