Žádost ve věcech hraničních vod

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba vyžadující povolení, vyjádření či souhlas k jakýmkoliv činnostem dotýkajících se hraničních vod. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběr, akumulace, vzdouvání, využití energetického potenciálu, čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

 

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba se záměrem realizace stavby, opatření nebo činnosti dotýkající se hraničních vod na území Zlínského kraje.

 

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Podmínky: záměr realizace stavby, opatření nebo činnosti týkající se hraničních vod na území Zlínského kraje

 

Postup: podat žádost na předepsaném formuláři

 

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Podat písemnou žádost na předepsaném formuláři

 

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

 

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

 

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

 

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

 

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

 

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Povinné přílohy jsou uvedeny na předepsaném formuláři.

 

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Žádosti dle konkrétně řešené situace mají předepsané formuláře, dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny jako přílohy č. 3,5,7,8,9,10,12,13,14,16,18,25.

 

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

 

Správní poplatek je stanoven pouze u povolení staveb vodních děl, dle zákona o správních poplatcích

 

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůty pro povolení a souhlas jsou nejdéle do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců ode dne zahájení vodoprávního řízení.

 

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

 

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

§ 8, odst. 1 písm. a) až c), d), § 14, odst. 1 písm. a) až c), § 15, § 17, § 18 a § 107 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Opravným prostředkem v případě povolení a souhlasu je odvolání, o jehož podání je účastník řízení vždy poučen v příslušném rozhodnutí.

 

V případě vyjádření dle § 156 správního řádu.

 

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Kompetence ve věci ukládání sankcí přísluší příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

- Za správnost návodu odpovídá:

 

Ing. Dana Zápecová

 

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

 

1.2.2015

 

- Správnost návodu byla ověřena ke dni :

 

1.2.2015

 

- Datum konce platnosti:

 

není znám.

 

 

 

Přílohy - formuláře

.docx Příloha č. 3 43,22 kB
.docx Příloha č. 5 42,92 kB
.docx Příloha č. 7 33,57 kB
.docx Příloha č. 8 49,12 kB
.docx Příloha č. 10 24,98 kB
.docx Příloha č. 12 34,05 kB
.docx Příloha č. 13 19,92 kB
.docx 14 Žádost o stavební povolení k vodním dílům 15,75 kB
.docx 16 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla 14,21 kB
.docx Příloha č. 18 50,62 kB
.docx Příloha č. 25 23,29 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.