Žádost o zjištění času narození

Žádost o potvrzení ze sbírky listin – čas narození

Do potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 lze uvést všechny údaje v nich zapsané. Nejčastěji je vydáváno potvrzení o čase narození. Dalšími požadovanými údaji jsou např. diagnóza úmrtí, zřizovatel pohřbu, datum křtu, atd. Pokud není údaj ve sbírce listin uveden, je vydáno sdělení o absenci požadovaného údaje. Příslušnost podání žádosti je podle místa matriční události (manželství, narození, úmrtí, registrované partnerství).

Kdo může podat žádost

Fyzická osoba, které se údaje ve sbírce listin týkají, její sourozenci a členové její rodiny, tj. manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jakož i zmocněnci těchto osob. Dále fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Kde podat žádost

Pro zjištění času narození fyzické osoby narozené v porodnici Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí, Holešov (Přílepy), lze podat žádost na Krajském úřadě Zlínského kraje.

Údaje o čase narození osoby narozené v porodnici Slavičín poskytne Městský úřad Luhačovice.

Informace pro žadatele

Údaj o hodině narození nebyl v dřívějších letech na formuláři „hlášení o narození dítěte“ vždy uveden, neboť se jednalo o nepovinný údaj.

Porodnice Zlín zapisovala čas narození od roku 1962, Kroměříž od roku 1960, Uherské Hradiště od roku 1962, Vsetín od roku 1959. 

Fyzickým osobám narozeným v letech 1974 -1975 v Uherském Hradišti údaj o čase narození nelze sdělit, protože záznamy byly při povodních v roce 1997 nenávratně zničeny.

Správní poplatek

Za vydání potvrzení o čase narození je stanoven poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se nevrací, pokud není požadovaný údaj ve sbírce listin uvedený nebo je nečitelný (zpoplatněno je také negativní sdělení).

Správní poplatek je možné uhradit:

  • osobně při podání žádosti

  • poštou – poštovní poukázkou

  • bankovním převodem

č.ú.: 2786182/0800, variabilní symbol 6010600002, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatele

Způsob doručení žádosti

Žádost lze poslat datovou schránkou fyzické osoby, emailem se zaručeným elektronickým podpisem fyzické osoby, nebo doručit osobně či písemně na adresu:

 

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor právní a Krajský živnostenský úřad       

třída Tomáše Bati 21

760 01  Zlín

 

Straková Renáta, Mgr.           tel. 577 043 574, č. dv. 937   9. patro          renata.strakova@kr-zlinsky.cz 

Horčičková Hana, Bc.           tel. 577 043 560, č. dv. 937   9. patro          hana.horcickova@kr-zlinsky.cz

Netuková Alena, DiS.             tel. 577 043 566, č. dv. 937   9. patro          alena.netukova@kr-zlinsky.cz

Štěrbová Olga                          tel. 577 043 564, č. dv. 937   9. patro          olga.sterbova@kr-zlinsky.cz

Zetková Zuzana, Ing.               tel. 577 043 563, č. dv. 934   9. patro          zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz

 

dokumenty ke stažení

.pdf vzor-zadost-o-zjisteni-casu-narozeni 274,78 kB
.doc VZOR_žádost_o_zjištění_času_narození 42,5 kB
aktualizováno: 9.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap