Žádost o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která má zájem realizovat či již vlastní vodní dílo, podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (TBD). O zařazení vodního díla do kategorie dle TBD rozhoduje vodoprávní úřad krajského úřadu, pro vodní díla spadající do jeho působnosti.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, žádající o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla na území Zlínského kraje, které vzdouvá a akumuluje povrchové vody v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: stavba nového nebo změna dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody podléhající dohledu na území Zlínského kraje.

Postup: podat žádost

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

 

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy záměru:

a) posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle, zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost samotná nemá předepsaný formulář.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek není stanoven.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou nejdéle do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců ode dne zahájení vodoprávního řízení.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 61 a § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání ve správním řízení, o způsobu podání je účastník řízení poučen ve vlastním správním rozhodnutí.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Kompetence ve věci ukládání sankcí přísluší příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Dana Zápecová

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

1.2.2015

- Správnost návodu byla ověřena ke dni:

1.2.2015

- Datum konce platnosti:

není znám.

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.