Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody

 

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. V pochybnostech zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úřad krajského úřadu

 

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Podnět podává kdokoliv, v případě pochybnosti je řízení vedeno vždy z moci úřední

 

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Podmínky: pochybnost o tom, zda se jedná nebo nejedná o podzemní nebo povrchové vody na území Zlínského kraje.

 

Postup: podat písemný podnět

 

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

V případě pochybnosti je řízení vedeno vždy z moci úřední

 

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

 

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

 

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

 

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

 

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

 

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Žadatel předkládá k žádosti podnětu doklady, které dohodne s vodoprávním úřadem.

 

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Podnět nemá předepsaný formulář.

 

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

 

Správní poplatek není stanoven.

 

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

V případě vedení řízení, které zahajuje vždy správní orgán z vlastního podnětu, jsou lhůty stanoveny do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců ode dne zahájení řízení

 

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

 

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

§ 3 odst. 3 a § 107 odst. 1 písm. p) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Opravným prostředkem je odvolání ve správním řízení, o způsobu podání je účastník řízení poučen ve vlastním správním rozhodnutí.

 

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou uplatňovány.

 

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

- Za správnost návodu odpovídá:

 

Ing. Dana Zápecová

 

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

 

1.2.2015

 

- Správnost návodu byla ověřena ke dni:

 

1.2.2015

 

- Datum konce platnosti:

 

není znám

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.