Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona)

01. Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 13 odst. 1 § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí
 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejíž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.
 

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz 

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

údaje o lesních pozemcích včetně katastrální mapy, záměr, dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení požaduje a plán rekultivace, způsob opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa.

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.
 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 17 odst. 1.

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 – ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 – ti dnů.
 

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník dotčeného pozemku.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 

14. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa.
 

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou. 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap