Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona)

01. Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností. Z důvodů ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů lze rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců. Prodloužení je možné o další 3 měsíce.

 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce), v jejímž zájmu má k omezení nebo vyloučení vstupu dojít.

 

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost vlastníka lesa.

 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním osobně, poštou, elektronicky.

 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

 

06. Jaké doklady je nutné mít sebou:

Odůvodněná žádost vlastníka lesa.

 

07. Jaké jsou potřebné formuláře:

Formuláře se nepoužívají.

 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 – ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 – ti dnů.

 

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Všichni účastníci předmětného řízení a vlastníci dotčených lesů.

 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 

12. Elektronická služba, kterou lze použít:

podatelna@kr-zlinsky.cz

 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce stanoveny nejsou.

 

16. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

17. Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 

18. Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap