Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností. Z důvodů ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů lze rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců. Prodloužení je možné o další 3 měsíce.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce). v jejíž zájmu má k omezení nebo vyloučení vstupu dojít.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost vlastníka lesa.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost vlastníka lesa.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60-ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání (dle § 53 až § 60 zák. č. 71/1967 Sb.)Dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap