Začíná stavební úprava silnice II. třídy v Uherském Ostrohu

  20.5.2020
Začíná stavební úprava silnice II. třídy v Uherském Ostrohu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Město Uherský Ostroh čeká stavební úprava části silničního průtahu II/495 v délce 657 metrů. Stavební práce zde byly zahájeny 18. května a potrvají do konce listopadu 2020.

„Cena za tuto stavbu činí 10,725 milionu korun, investorem bude naše příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Začátek řešeného úseku je situován za mostem ev. č. 495-007, konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Dojde zde k rozšíření vozovky na 7 metrů mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V místech rozšíření vozovky a překopů, nutných pro vybudování nových dešťových vpustí, bude provedena nová konstrukce vozovky a v celém úseku budou obnoveny asfaltové vrstvy v celé šířce. Zajištěno bude odvodnění vozovky do stávající kanalizace. Součástí stavby bude i výstavba zastávkového pruhu pro autobusy a vodorovné i svislé dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh, jejímž předmětem bude stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

Pro nákladní automobily nad 7,5 tuny bude platit úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny a také autobusy budou projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu, a to od silnice I/55 ve směru k náměstí. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici I/55.

Větší část silničního průtahu Uherského Ostrohu II/495 směrem na Moravský Písek včetně dlážděného úseku na náměstí v celkové délce 1,3 kilometru rekonstruovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje v letech 2007–2008 nákladem 22,2 milionu korun. Architektonicky významný železobetonový most (ev. č. 495-007) přes řeku Moravu, který se nachází na trase průtahu a byl vyhlášen za kulturní památku, byl rekonstruován v roce 1999. Navazující úsek silnice II/495 z Uherského Ostrohu do Hluku byl rekonstruován v letech 2014–2016 nákladem téměř 190 milionů korun.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje

 

20. 5. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz                        

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap