Záchranné programy

V oblasti ochrany přírody je základním strategickým cílem EU zastavit pokles biodiverzity na území členských států. Tento cíl byl schválen na zasedání Evropské rady konané v červnu 2001 v Göteborgu. Jednou ze tří základních úrovní biologické rozmanitosti (biodiverzity) zůstává úroveň populace/druhy: nejčastěji se vyjadřuje jako počet druhů v určité oblasti (druhová bohatost neboli alfa-diverzita). Za nejserióznější měřítko stupně ohrožení jednotlivých druhů a za nejspolehlivější ukazatele pravděpodobnosti jejich vyhubení či vyhynutí jsou považovány tzv. Červené seznamy ohrožených druhů. Od svého vzniku obsahují červené seznamy bohužel stále více taxonů. V současné době má i Česká republika k dispozici aktuální vydání červených seznamů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů sestavené na základě kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN). U všech těchto taxonů se nám s jejich zařazením do seznamu dostává varující informace o aktuálním ohrožení druhu a možnosti jeho ztráty pro českou přírodu, případně informace, že druh již byl vyhuben. Pro ochranu přírody vyplývá z červených seznamů úkol snažit se zvrátit tento nepříznivý stav a pokusit se pomoci co nejvíce druhům vymanit se z aktuálního stavu ohrožení vyhubením či vyhynutím - k tomuto účelu jsou realizovány záchranné programy.  

dokumenty ke stažení

.pdf Záchranné programy 183,67 kB
Projekt aktivní ochrany vlhy pestré na lokalitě Boršická pískovna

Vlha pestrá je lokálně významný sekundární konzument menších bezobratlých živočichů, hlavně blanokřídlého hmyzu. Esteticky výrazný a z kulturního hlediska významný druh. Kolonie jsou ohroženy vyrušováním (velmi plachý druh), přirozenou erozí hnízdních stěn, nedostatkem potravy – hmyzu a zarůstáním náletovými dřevinami. více »

Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje - Pestrokřídlec podražcový

Pestrokřídlec podražcový je rozšířen lokálně na jižní a jihovýchodní Moravě, z některých oblastí (např. okolí Uherského Hradiště, Brna či Ivančic) je však v posledních letech hlášena výrazná expanze na nové lokality. Ojedinělé nálezy v Čechách a na severní Moravě zcela jistě pocházejí z divokých introdukcí, stejně jako výskyt podražce. více »

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji 2011

Moták lužní (Circus pygargus) patří v ČR k vzácně hnízdícím druhům dravců. Početnost hnízdících párů byla v ČR odhadována na 20-40 párů (DANKO et al. 1994). V současnosti, především díky aktivní ochraně tohoto druhu v terénu, početnost v posledních letech narůstá a dosahuje asi 100 párů. více »

Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje - Modrásek hořcový Rebelův

Modrásek hořcový Rebelův je středně velký motýl, délka př. křídla 17 – 19 mm, samec je intenzivně modrý bez fialového odstínu, na rubu šedohnědý. Původně rozšířen lokálně po celé ČR. Recentně zjištěn na Kokořínsku, Litoměřicku, v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Mladá-Milovice, na Znojemsku, v Litenčické pahorkatině a v Bílých Karpatech. více »

Program aktivní péče o ohrožené druhy rostlin Zlínského kraje - Hadinec nachový

Dvouletá, někdy i krátkověce vytrvalá, bylina s přímou jednoduchou lodyhou 25 – 100 cm vysokou. Listy čárkovitě kopinaté až úzce eliptické, dlouhé až 10 cm a široké až 1 cm, špičaté, přímé, měkce přitiskle chlupaté, celokrajné.
Květenství je hustý štíhlý hrozen složený z krátkých vijanů, květy jsou přisedlé. Kalich je dlouhý 5-6 mm s úzce kopinatými špičatými uštami, koruna je krvavě červená, vzácně bílá, 10-12 mm dlouhá (2x delší než kalich), trubkovitě nálevkovitá, krátce pěticípá. Blizna je hlavatá. Plodem jsou na povrchu bradavčité tvrdky o velikosti cca 2 mm.
více »

aktualizováno: 31.8.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap