Z mezinárodní konference k poutní stezce vzešly konkrétní závěry

  27.6.2013

VELEHRAD, ZLÍN – Čtyřem desítkám účastníků mezinárodní konference k projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z pěti evropských zemí (ČR, Slovenska, Itálie, Bulharska a Řecka) byly 25. června na Velehradě představeny možnosti rozvoje mezinárodní spolupráce v pěti oblastech souvisejících s vytvářením nové kulturní stezky v regionech spjatých s cyrilometodějskou tradicí. Těmito oblastmi jsou: „Kooperace ve výzkumu a vývoji", „Posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví", „Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů", „Současné kulturní a umělecké praxe" a „Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury".

Odborní garanti přednesli a vyslechli názory, podněty a připomínky zúčastněných partnerů a zapracují je do navržené strategie plnění cílů projektu. S nastaveným směrem spolupráce, definovanými cíli, aktivitami i uvažovanými konkrétními projekty hosté konference souhlasili, což lze považovat za hlavní přínos jednání. Informoval o tom radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof, zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi.

Myšlenka rozvíjení cyrilometodějského odkazu a tradice tak bude mít i po skončení letošních intenzivních oslav 1 150. jubilea příchodu svatých bratří na Velkou Moravu pokračování v této formě mezinárodní spolupráce, a sice v podobě přípravy Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

„Účastníci konference byli také seznámeni se záměrem Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy založit zájmové sdružení právnických osob, které bude dále tento projekt administrovat a posouvat dál k budoucí certifikaci v rámci programu Kulturní stezky Rady Evropy," sdělil radní Kryštof. „V každé zemi chceme najít klíčového partnera, který bude plnit roli národního koordinátora, bude se podílet na řízení celého projektu a bude komunikovat se zapojenými kulturními, vzdělávacími, vědecko-výzkumnými institucemi a subjekty cestovního ruchu v daném státě. Budování kvalitní sítě partnerů v zapojených zemích je jedním z hlavních úkolů při tvorbě mezinárodní kulturní stezky. Dalším stěžejním tématem bude hledání různých zdrojů financování dílčích projektů na regionální, národní i nadnárodní úrovni," doplnil Ladislav Kryštof.

V popředí zájmu všech rozjednaných projektů má podle něj stát poutník, který hledá na Velehradě a jiných místech spojených s putováním soluňských bratří a jejich následovníků své křesťanské kořeny a hodnoty. Aktérům projektu by tedy mělo jít nejen o rozvíjení kulturních aktivit, turistické nabídky a služeb, vzdělávacích programů, výměnných pobytů mladých Evropanů či uměleckých projektů pod hlavičkou nové marketingové značky, ale také – a to především – o duchovní rozměr zamýšlených činností.

Druhý den mezinárodního setkání připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy pro účastníky doprovodný program přibližující kromě odkazu obou svatých také církevní turistiku a podnikatelskou legendu Tomáše Bati. Zájemci zavítali do Zlína na Baťův mrakodrap a do nových expozic 14I15 BAŤOVA INSTITUTU i do poutního chrámu ve Štípě, který je přístupný veřejnosti díky krajskému projektu Otevřené brány.

„Teprve po návštěvě vašeho kraje jsem si uvědomila, jak máme k sobě i přes stovky kilometrů a rozdílnost západní a východní kultury blízko. S nadsázkou mohu říci, že vám trochu závidím varhany ve vašich kostelech, my v ortodoxních je nemáme," prohlásila Řekyně Jelina Makrantonaki, náměstkyně předsedy kraje Střední Makedonie, krátce poté, co si mohla doslova na vlastní prsty vyzkoušet hru na varhany v barokním, poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě.

Konference byla pořádána v rámci realizace projektu „Evropské kulturní stezky – Přenos zkušeností, Sdílení řešení (CERTESS)" spolufinancovaného z Operačního programu Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC). Hlavním výstupem projektu CERTESS pro Zlínský kraj bude zpracovaný Implementační plán Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

 

Zpracovala: Martina Janochová

27. 6. 2013
Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap