Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji

K 31. 12. 2007 byl ukončen projekt s názvem Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů od září 2006. Realizátorem projektu byl Zlínský kraj.
 
Cílem projektu bylo zvýšení znalostí a zajištění metodické podpory zástupcům kraje, obcí a organizací zřizovaných krajem a obcemi působícím v sociální oblasti, kteří se podílejí nebo budou podílet na zpracovávání střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Tyto plány jsou zásadními strategickými dokumenty, které definují podobu sítě sociálních služeb, které budou v následujících letech poskytovány lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Významné místo pak zaujímá zejména střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, jímž se řídí financování jak stávající sítě, tak rozvojových aktivit v oblasti sociálních služeb na celém území kraje.
Právě ukončený projekt poskytl jeho účastníkům důležité znalosti a metodickou podporu nezbytnou k tomu, aby mohli plánovat sociální služby kvalitně a kompetentně.
 
V rámci projektu proběhly tři vzdělávací aktivity. Dlouhodobý vzdělávací program poskytl účastníkům všechny informace, které potřebují v průběhu realizace celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb ve své obci či regionu. Po jeho absolvování získalo 19 účastníků Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., na pracovní činnost - manažer komunitního plánování. Další aktivitou byly tři semináře, které byly zaměřeny pouze na vybraná témata z celého procesu komunitního plánování sociálních služeb. Celkem se jich zúčastnilo 73 osob. Pracovní workshopy sloužily především jako příležitost pro výměnu zkušeností v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb a jako pomoc při vlastní realizaci procesu plánování. Za dobu realizace projektu se konalo 11 workshopů metodiků k tvorbě Střednědobého plánu sociálních služeb ve ZK a  44 workshopů v obcích, kterých se zúčastnilo celkem 283 osob.
 
Projekt byl ukončen odbornou konferencí, na které byla prezentována aktuální situace a plány do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb, jak ve Zlínském kraji, tak v celé České republice a došlo také ke zhodnocení projektu.
 
 
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podrobné informace o projektu Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji
aktualizováno: 20.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap