Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

3 – Sociální integrace a rovné příležitostiOblast podpory:

Oblast podpory:

3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Období realizace:

1. 12. 2008 - 30. 11. 2010

Financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85 %
Státní rozpočet ČR - 15 %

Stručný obsah:

Projekt byl zaměřen na rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků působících na území Zlínského kraje. Jednalo se o sociální pracovníky krajského úřadu, obecních úřadů a sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Kraj tímto projektem systematicky řešil jak doplnění kvalifikace nezbytné pro výkon povolání sociálního pracovníka, tak celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, což je povinnost, kterou jim ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji chybělo systematické vzdělávání pro sociální pracovníky, zpřístupnila se jim tak možnost k potřebnému vzdělání, bez kterého by nemohli svou práci vykonávat. Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin a společnosti. Vznikají nové typy sociálních služeb a činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Sociální práce patří mezi náročné pomáhající disciplíny, k jejichž úspěšné realizaci patří umění sebereflexe a možnost supervize. Vzhledem k častému výskytu syndromu vyhoření je nutné, věnovat pozornost také psychohygieně. Jednou z klíčových aktivit projektu byly vzdělávací kurzy, které reflektovaly současné potřeby sociálních pracovníků a svou odborností a širokým rozsahem na tyto potřeby reagovaly. Samostatnou problematikou bylo pilotní zavedení skupinové supervize. Souběžně proběhlo i vzdělávání vybraných sociálních pracovníků, kteří budou v budoucnu kvalifikovaně poskytovat supervizi sociální práce jiným organizacím v regionu. Díky projektu také následně dojde ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje a ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Aktivity projektu:

I. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem vzdělávacích kurzů bylo pracovat s osobnostním profilem účastníků, zlepšovat odborné profesní dispozice a dovednosti, stupňovat způsoby a intenzitu vzdělávání, vytvářet aktivní přístup k vlastnímu životu, profilovat uznávané morální hodnoty a zásady jež v reálné praxi mohou zakládat nové paradigma pomáhajících profesí.

II. SUPERVIZE

ZAVEDENÍ SUPERVIZE

V rámci Zlínského kraje byly vytvořeny dvě supervizní skupiny, složené každá z 10 sociálních pracovníků z rozdílných pracovišť. Jedna skupina byla složená ze sociálních pracovníků, jejichž práce je orientovaná na cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Druhá na práci s rodinami. Skupiny se seešly v pěti supervizních setkáních.
Supervizi vedl odborný supervizor PhDr. Mirka Nečasová, PhD.

VÝCVIK SUPERVIZORŮ

Bylo vyškoleno 11 sociálních pracovníků v oblasti supervize sociální práce. Působení kvalifikovaných supervizorů v sociální práci sníží riziko výskytu syndromu burn out mezi sociálními pracovníky, poskytne jim podporu a větší jistotu při zdůvodnění svých postupů. Vyškolením nových supervizorů dojde ve Zlínském kraji ke zjednodušení a zefektivnění zavádění supervizí v sociální oblasti.
Výcvik zajišťovala společnost Hestia, o.s.

- ÚVODNÍ SEMINÁŘ
Pro 27 sociálních pracovníků, jehož cílem bude základní seznámení s problematikou poskytování supervizí
Prezentace - úvod do supervize ke stažení pod článkem

- DLOUHODOBÝ VÝCVIK SUPERVIZORŮ

Pro 11 sociálních pracovníků (vybraných z účastníků úvodního semináře).
termíny výcviku: 8. - 10. 9. 2009, 24. - 26. 11. 2009, 26. - 28. 1. 2010, 16. - 18. 3. 2010, 18. - 20.5. 2010, 22. - 24.6. 2010
V případě, že budete mít zájem o kontakt na nově proškolené supervizory, obraťte se na Martu Linhartovou (kontakt viz níže).

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu bylo zvýšení kvality sociální práce formou vzdělávání a supervize sociálních pracovníků působících na KÚZK a v obecních úřadech pověřených obcí, obcí s rozšířenou působností a v organizacích poskytujících sociální služby.

Specifické cíle:

 • Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb.
 • Zvýšení kvalifikace cílových skupin absolvováním akreditovaných kvalifikačních kurzů.
 • Rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků (zákonná podmínka pro výkon sociální práce).
 • Zajištění pravidelných supervizí pro sociální pracovníky.
 • Vyškolení supervizorů sociální práce v regionu.
 • Zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje.

Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé sociálních služeb – sociální pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zadavatelé sociálních služeb – sociální pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Pozn.: Dokumenty ke stažení pod textem

DODAVATELÉ
HARMONOGRAM
PŘEHLED KURZŮ


Dodavatelé pro jednotlivé vzdělávací moduly:

Modul I – APROXY Zlín
Modul II – MARLIN, s.r.o.
Modul III – MARLIN, s.r.o.
Modul IV - CC Systems, a.s., PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Modul V - MARLIN, s.r.o.
Modul VI - APROXY Zlín
Modul VII – Hestia, o.s.

SEZNAM MODULŮ A KURZŮ - HARMONOGRAM platný ke dni 2. 6. 2010
SEZNAM MODULŮ A KURZŮ - HARMONOGRAM DLE DATA platný ke dni 2. 6. 2010

Pozn.: Dokumenty ke stažení pod textem

Aktuální informace:

PROJEKT UKONČEN.

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Linhartová
manžerka projektu
577 043 843
marta.linhartova@kr-zlinsky.cz

 

dokumenty ke stažení

.ppt Prezentace - úvod do supervize 414,5 kB
.doc sociální pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 36 kB
.doc sociální pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 36 kB
.xls HARMONOGRAM platný ke dni 2. 6. 2010 241,5 kB
.xls HARMONOGRAM DLE DATA platný ke dni 2. 6. 2010 38,5 kB
aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap