Výzvy

Výzva k Předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Řídící orgán vyhlásil Výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 1 –Využívání inovačního potenciálu, Specifický cíl 1.2. Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výskumu zejména malými a středními podniky  

Termín ukočení příjmu žádostí: 16.4. 2018

 Výzva k Předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Řídící orgán vyhlásil Výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 2 - Kvalitní životní prostředí, Specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Termín ukočení příjmu žádostí: 6.4. 2018

 Seminář pro žadatele pro obě výzvy ve Zlíně bude 15. 2. 2018. Přihlášení je na webu www.sk-cz.eu.

Podrobnější informace nadete na webu http://www.sk-cz.eu/

Výzvy k předkládání žádostí - Fond mikroprojektů

Fond mikroprojektů vyhlásil 2 výzvy k předkládání žádostí ´pro specifické cíle 2.1. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu a 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Datum vyhlášení: 21.12.2017

Datum uzavření: 28.2.2018

Podrobné informace na www.regionbilekarpaty.cz

Řídící orgán programu Interreg V-A SR-ČR zveřejnil plán výzev pro rok 2017.

Pro lepší orientaci přikládáme čísla a názvy jednotlivých specifických cílů:

1.1 – Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

1.2 – Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky

2.1 – Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

2.2 – ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

3.1 – Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap