Výzvy

 

Výzva k předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2021/14

 

Řídící orgán vyhlásil výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Specifický cíl: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Investiční priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Datum vyhlášení: 31. 5. 2022

Termín ukončení příjmu žádostí:  1. 8. 2022

Konzultace k výzvě jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

Link k výzvě: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022

 

Region Bílé Karpaty: Fond malých projektů 

ve spolupráci s Hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem vyhlásil poslední společnou výzvu č. 10/FMP/11b a pro české žadatele také výzvu č. 11/FMP/6c/I, N na předkládání projektových žádostí o NFP z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

 Výzva 10/FMP/11b

 Typ výzvy: uzavřená se zásobníkem malých projektů

 Datum vyhlášení: 10.1.2022

 Datum uzavření: 22.2.2022

 Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ

 Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b).

 Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Výzva 11/FMP/6c/I, N

jen pro české žadatele

Typ výzvy: uzavřená se zásobníkem malých projektů

Datum vyhlášení: 10.1.2022

Datum uzavření: 22.2.2022

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webové stránce Správce Regionu Bílé Karpaty:

https://www.regionbilekarpaty.cz/10-vyzva1

https://www.regionbilekarpaty.cz/11-vyzva1

 

 Výzva k předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Řídící orgán vyhlásil výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Specifický cíl: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Investiční priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Datum vyhlášení: 10. 6. 2021

Termín ukončení příjmu žádostí:  15. 10. 2021

Konzultace k výzvě jsou možné po předchozí telefonické domluvě

Link k výzvě:  https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b59a4cbb-0125-48c0-8e50-c61d4906a68b

 

Výzva k Předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Řídící orgán vyhlásil Výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 1. Využívání inovačního potenciálu

Specifický cíl: 1.1 Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Investiční priorita: Příprava a konání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů.

Datum vyhlášení: 15. 10. 2020

Termín ukončení příjmu žádostí:  15. 1. 2020

Konzultace k vyhlášené výzvě se uskuteční on-line formou každé úterý od 9.00 hod  - 14.00 hod. Doba konzultace je max. 45 minut na jednoho žadatele.

Přihlásit se můžete na email infoservis@land.gov.sk. Bližší informace na https://www.sk-cz.eu/sk/  

Link k výzvě:  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=719bbc4d-255a-4e3b-b647-010dd1803667

 

 

Výzva k Předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Řídící orgán vyhlásil Výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 1 –Využívání inovačního potenciálu, Specifický cíl 1.2. Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výskumu zejména malými a středními podniky  

Termín ukočení příjmu žádostí: 16.4. 2018

 Výzva k Předkládání žádostí INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Řídící orgán vyhlásil Výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 2 - Kvalitní životní prostředí, Specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Termín ukočení příjmu žádostí: 6.4. 2018

 Seminář pro žadatele pro obě výzvy ve Zlíně bude 15. 2. 2018. Přihlášení je na webu www.sk-cz.eu.

Podrobnější informace nadete na webu http://www.sk-cz.eu/

Region Bílé Karpaty

nabízí možnost čerpání finančních prostředků v rámci projektu Fond malých projektů na slovensko – českém pohraničí. v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Dne 7.1.2021 by měla být vyhlášena 7. výzva v rámci Fondu malých projektů Tato výzva je zaměřena na prioritní osu Rozvoj místních iniciativ, se specifickým cílem Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

V přiložených letácích je uvedeno více informací včetně možných návrhů, co by bylo možné z projektu FMP pořídit.

Podrobnější informace budou poskytnuty také na plánovaném webináři, který se bude konat dne 19.1.2021 on-line formou.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Správce FMP, Region Bílé Karpaty, www.regionbilekarpaty.cz.

 

 

Výzvy 6/FMP/6c/I,N k předkládání žádostí - Fond mikroprojektů

Fond mikroprojektů vyhlásil ve spolupráci s Hlavním přeshraničním partnerem Žilinským samosprávným krajem výzvu č.6 na předkládání projektových žádostí o NFP z Fondu malých projektů  Region Bílé Karpaty v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

Datumvyhlášení: 3. 11. 2020

Datum uzavření: 11. 1. 2021

Prioritní osa 2:  Kvalitní životní prostředí 

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

Způsobilost aktivit realizace malého projektu

 Typy způsobilých aktivit:

• Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.

 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.

 • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.

 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.

 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.

 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.

 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).

 • Zabezpečení
povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

 Tato výzva umožňuje realizovat aktivity pouze pro vymezené území.

 V České republice jde o území:

 -          Jihomoravského kraje

 -          Moravskoslezského kraje

 -          Zlínského kraje

 Ve Slovenské republice jde o území:

 -          Trenčínského kraje

 -          Trnavského kraje

 -          Žilinského kraje

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webové stránce Správce Regionu Bílé Karpaty:

 http://www.regionbilekarpaty.cz

 https://www.regionbilekarpaty.cz/6-vyzva1

 Dokumentace k 6. výzvě.

 

 

Výzvy k předkládání žádostí - Fond mikroprojektů

Fond mikroprojektů vyhlásil 2 výzvy k předkládání žádostí ´pro specifické cíle 2.1. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu a 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Datum vyhlášení: 21.12.2017

Datum uzavření: 28.2.2018

Podrobné informace na www.regionbilekarpaty.cz

 

Řídící orgán programu Interreg V-A SR-ČR zveřejnil plán výzev pro rok 2017.

Pro lepší orientaci přikládáme čísla a názvy jednotlivých specifických cílů:

1.1 – Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

1.2 – Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky

2.1 – Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

2.2 – ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

3.1 – Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

aktualizováno: 2.6.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap