VÝZVA PRO PODNIKATELE V CESTOVNÍM RUCHU NA ROŽNOVSKU

            VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ DO ROP STŘEDNÍ MORAVA            V RÁMCI INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ ROŽNOVSKA

 

Podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu na území Rožnovska mají nyní možnost získat dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v rámci naplňování Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Rožnovska.

 

Termín vyhlášení výzvy: 4. července – 6. září 2012

 

Do 6. září je tedy možné podat projektovou žádost na Úřad Regionální rady, územní pracoviště Zlín.

 

Výzva ROP Střední Morava byla vyhlášena na území IPRÚ Rožnovska pro podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1.

Žádat o dotaci mohou podnikatelské subjekty působící na území obcí:

-       Rožnov pod Radhoštěm
-       Zubří
-       Dolní Bečva
-       Prostřední Bečva
-       Horní Bečva
-       Vidče
-       Vigantice
-       Valašská Bystřice
-       Hutisko-Solanec

 

Podpořeny budou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu objektů a turistických atraktivit v existujících areálech a zařízeních, případně v místech vhodného využití přírodních podmínek, poskytující služby jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch.

Výzva je zaměřena zejména na:

- Dobudování stávajících atraktivit cestovního ruchu exteriérového i interiérového typu v daném území, které rozšíří nabídku sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků

- Dobudování a modernizace sjezdových a běžeckých areálů pro zimní sporty a investice do multifunkčnosti těchto areálů s důrazem na využití mimo zimní sezónu. Doplňkově bude umožněno pořízení související technologie, jako jsou rolby, zasněžovací děla, stroje na úpravu běžeckých tras, vozítka pro sjezd po vymezených drahách apod.

 

Další informace k vyhlášené výzvě

-       Celková výše alokace výzvy je 16 mil. Kč.
-       Minimální výše dotace na 1 projekt je 1 mil. Kč, maximální výše dotace na 1 projekt je 16 mil. Kč

-       Podíl spolufinancování projektu z vlastního rozpočtu žadatele/podnikatelského subjektu závisí na velikosti podniku a pohybuje se v rozmezí 40% celkových způsobilých výdajů projektu u malých podniků až 60% celkových způsobilých výdajů projektu u velkých podniků

-       Realizace projektu musí být dokončena do 30.6. 2015
-       Projekt nemůže být zaměřen pouze na opravu či údržbu svého zařízení nebo na dosažení energetických úspor
-       Předložené projekty musí být v souladu se strategií a cíly Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska viz Charakteristika IPRU Rožnovska uvedená níže.
-       Veškeré informace o uvedené výzvě ROP Střední Morava naleznete na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-34-2012-3-3-1-podnikatelska-infrastruktura-a-sluzby-na)

 

 Kontaktní osoba IPRÚ Rožnovska pro konzultace projektových záměrů:

 Mgr. Veronika Dobešová

 Krajský úřad Zlínského kraje
 Tel: 577 043 424
 Mob.: 731 555 236
 Email: veronika.dobesova@kr-zlinsky.cz

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ ROŽNOVSKA

 Integrovaný plán rozvoje území je základní nástroj financování cestovního ruchu na území Rožnovska v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v období 2007 – 2013.

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska zahrnuje obce: Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vigantice, Hutisko-Solanec a Zubří.

 

Strategie IPRÚ Rožnovska:

Zvýšení atraktivity území je spojeno s:

-       Zvýšením úrovně kvality nabízených služeb,
-       Nabídkou služeb umožňující využití přírodního a kulturního potenciálu,
-       Rozšířením infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Záměrem je systémové zvýšení kvality služeb v návaznosti na certifikaci služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování atd.) a návazné infrastruktury (parkoviště, příjezdové cesty atd.). Cílem je podpořit v rámci investic odstranění nedostatků spojených s hodnocením kvality služeb v území. Snahou je dobudovat chybějící infrastrukturu, která pomůže zvýšit přidanou hodnotu poskytovaných služeb, včetně zvyšování kvality současné nabídky služeb cestovního ruchu. Je žádoucí podpořit synergické efekty stávající nabídky, zejména ubytování a stravování v návaznosti na nové poskytované služby.

 

Globální cíl IPRÚ Rožnovska:

Dobře dostupná a profesionálně řízená destinace cestovního ruchu s turistickým centrem Rožnov pod Radhoštěm a dalšími středisky atraktivit cestovního ruchu s důrazem na nabídku aktivit sportovního i nesportovního charakteru.

Nejvhodnější formy cestovního ruchu s největším potenciálem:

-       Letní rekreace a pobyty v horách;
-       Městská turistika, včetně kultury;
-       Venkovská turistika a její specifické formy;
-       Pěší turistika a cykloturistika;
-       Pobyty doprovázené trendovou sportovní infrastrukturou;
-       Zimní sporty a rekreační pobyty v horách.

 

Specifické cíle IPRÚ Rožnovska:

-       Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení

-       Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu na území mikroregionu

-       Rozvoj značení turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů

-       Zkvalitnění dostupnosti objektů památek, pamětihodností a sportovních a nesportovních center cestovního ruchu

dokumenty ke stažení

.xlsx cenik_pro_posouzeni_hospodarnosti_3_3_1_ipru_roznovsko 24,83 kB
.pdf kriteria_pro_vyber_projektu 799,42 kB
.pdf příručka pro žadatele 799,63 kB
.pdf Výzva 421,93 kB
aktualizováno: 10.8.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap