Výzva na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Pro koho:

  • právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti sociální nebo zdravotní.

Aktivity:

  • podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených na :

- Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením;

- Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní;

- Programy skupinového, rekondičního a rehabilitačního cvičení seniorů a osob se zdravotním postižením realizované v územním obvodu Zlínského kraje

- Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu

- Programy a projekty hipoterapie

- Jednorázové a pravidelné aktivity mateřských a rodinných center zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost.

- Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárců plné krve od 10 odběrů a dárců derivátů krve od 40 odběrů x)

- Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

x) Dotaci lze použít na úhradu výdajů pohoštění, peněžní a věcné dary

Příjem žádostí:

  • nejpozději do 8. února 2013 poštou (bude akceptováno podací razítko pošty s datem 8. února 2013), datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín .

Kontaktní osoba:

 

dokumenty ke stažení

.docx ST_05_02_11 83,5 kB
.docx P01 Výběrové řízení 1 kolo 29,74 kB
.docx P02 Žádost o finanční podporu ze SF ZK 47,23 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap