Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015

Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, usnesením č. 0608/R15/15 byl schválen dokument „Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných Zlínským krajem“(viz Příloha č. 1).

V souvislosti z výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno předkládat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015“ (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3), a to v termínu od 17. 8. 2015 do 21. 8. 2015 včetně (rozhodující je datum doručení na Krajský úřad Zlínského kraje).

Kontaktní osoby

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Související dokumenty

.pdf Příloha č. 1_Finanční podpora poskytovatelům SSL z rozpočtu ZK z programu Transformace ZK pro rok 2015 745,2 kB
.docx Příloha č. 2_Žádost o finanční podporu z rozpočtu ZK z programu Transformace pro rok 2015 23,98 kB
.docx Příloha č. 3_Potvrzení_Příloha k Žádosti o finanční podporu z rozpočtu ZK z programu Transformace pro rok 2015 19,17 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap