Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín oznamuje, že je možné předkládat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ (dále jen Žádost).

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 9. 2014, usnesením č. 0364/Z13/14 byla schválena „Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ (dále jen Výzva) a „Metodiku pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ (dále jen Metodika), která je přílohou Výzvy.

UPOZORNĚNÍ

Termín pro podávání Žádostí uvedený ve Výzvě se mění. Z důvodu zpřístupnění webové aplikace OKslužby–Poskytovatel ze strany MPSV až od 1. října 2014, bude možné Žádosti podat až v termínu od 1. října 2014 do 13. října 2014 včetně.

UPOZORNĚNÍ NA ADMINISTRATIVNÍ CHYBU V METODICE

V Metodice na straně 13, v Tabulce č. 6 „Obvyklé výnosy terénních služeb sociální péče pro rok 2015“, ve sloupci „Obvyklé výnosy sociální služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku/rok (v Kč)“ – Uživatelé, u sociální služby druhu „pečovatelská služba“ byla chybně uvedena hodnota 173.800 Kč, správná hodnota je 123.800 Kč.

UPOZORNĚNÍ NA PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Rada Zlínského kraje dne 6. října 2014, usnesením č. 0806/R19/14, schválila prodloužení termínu pro podávání  Žádostí. Žádosti je možné  podat   v   termínu  do 19. října 2014 včetně.

 

Související dokumenty

.pdf Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 332,94 kB
.pdf Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 1198,49 kB
aktualizováno: 28.11.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap