Výzva k předkládání návrhu pro uznání projektu „LIDOVÁ STAVBA ROKU“

  13.4.2021
Výzva k předkládání návrhu pro uznání projektu „LIDOVÁ STAVBA ROKU“

Lidová stavba roku Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 15.3.2021 schválila Výzvu k podávání návrhů na ocenění zdařilých památkových obnov v projektu „Lidová stavba roku“. Návrhy je možné zasílat do 30. dubna 2021 na Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství, a to jak formou přímé finanční podpory, tak také popularizační a propagační formou. V rámci projektu „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ je udíleno uznání za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji. Vlastník vítězné stavby navíc také získá finanční odměnu, která je jak motivační pobídkou, tak možností uhradit některé náklady spojené se stavebními pracemi.

„V loňském roce nás zaskočil Coronavirus a ocenění nebylo vyhlášeno. V letošním roce chceme reagovat na to, že dovolenou a svůj volný čas trávíme blízko domova a máme tak mimořádnou možnost všímat si svého nejbližšího okolí. Chceme proto požádat občany, aby si při svých procházkách všímali roubenek či usedlostí, které jsou již obnoveny a jejichž obnova by mohla být příkladem pro jiné vlastníky staveb lidové architektury. Uvítáme, pokud nám pošlete fotografii zajímavé obnovené stavby lidového charakteru a připojíte základní identifikační údaje, kde se stavba nachází. Na základě vašich podnětů se pokusíme kontaktovat vlastníka, aby se přihlásil,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství.

„Tradiční lidová architektura je nejohroženější součástí památkového fondu. Často trpí nezájmem vlastníka, přestože se jedná o svébytný doklad historického vývoje každého jednotlivého regionu. Jsou to mlčenliví svědkové času, kteří pamatují mnohé: zánik baroka i nástup klasicismu, zrušení roboty i počátek průmyslové revoluce, tragické válečné události i kolektivizaci zemědělství. Jsou zrcadlem hospodářské prosperity venkova. Jsou to stavby, které mají vnitřní řád přímo úměrný životu člověka, který je stavěl podle svých ekonomických možností a funkčních nároků s ohledem na přírodní podmínky okolního prostředí. Krása tvarů a řemeslné detaily těchto venkovských staveb nám důvěrně vypráví o duši lidí, kteří zde žili. Podvědomě z nich cítíme vůni staletých rodových kořenů, zpevněných předanou vírou,“ dodala vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Alena Pospíšilová.

Veškeré podrobnosti týkající se výzvy jsou zveřejněny na úřední desce a webu Zlínského kraje: http://www.kr-zlinsky.cz/lidova-stavba-roku-cl-317.html.

Své tipy můžete posílat na alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz.

Dokumenty ke stažení

.pdf vyzva-lidova-stavba-roku-2021 69,13 kB
.pdf pravidla-lidova-stavba-roku 61,81 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky