Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018

 

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Podacím místem pro vlastníky lesa na území Zlínského kraje je Krajský úřad Zlínského kraje.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221 ze dne 28. 11. 2019).

Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného (včetně uživatelské příručky) zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-verze-pro-plne.html

Odkazy:

Více OLH:

V případech, kdy výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) zajišťuje v porostech uvedených v žádosti více osob, je nutné v modulu pro žadatele v části věnované potvrzení OLH vyplnit údaje za jednoho (kteréhokoliv) z příslušných OLH (jedná se o povinnou položku, která musí být náležitým způsobem vyplněna).
Zároveň ale žadatel mimo prostředí modulu pro žadatele (tedy v listinné podobě) vyhotoví potvrzení všech příslušných OLH prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze tohoto článku. Za každého OLH žadatel prostřednictvím čísel řádků upřesní, na které porostní skupiny se potvrzení OLH vztahuje. Čísly řádků se rozumí číselný údaj na začátku každého řádku v přehledu těžeb. Takto vyhotovené potvrzení OLH žadatel přikládá k podávané žádosti spolu s dalšími požadovanými přílohami.

Kontaktní osoby:

Ing. Koňárek Martin, tel. 577 043 355, martin.konarek@kr-zlinsky.cz
Ing. Neckařová Martina, tel. 577 043 377, 731 555 276, martina.neckarova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf Zásady dotačního programu - webVÝZVA 1243,63 kB
.pdf Prirucka_pro_zadatele_verze_2_20191129 454,09 kB
.pdf Zařazení_dříví_do_kvartálu 623,8 kB
.pdf Návod_Modul_kurovec_v2 1964,55 kB
.docx formular_20191114_vice_OLH 20,74 kB
aktualizováno: 5.12.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap