Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021

Radou Zlínského kraje dne 15. 3. 2021, usnesením č. 0171/R09/21, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ (viz Příloha č. 3) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15. 2. 2021, usnesením č. 0059/Z03/21 „Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji(viz Příloha č. 6).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 17. 4. 2021 do 28. 4. 2021 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 17. 3. 2021).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou jsou Přílohou č. 2, 4, 5, 7, 8 a 9.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK pro rok 2021 655,5 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK 2020-2022_vč. Dodatku č.1 1302,08 kB
.pdf Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK 2020-2022 1040,21 kB
.pdf Příloha č. 4 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK 2020-2022 1236,3 kB
.pdf Příloha č. 5 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji_vč. Dodatku 1329,93 kB
.pdf Příloha č. 6 - Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 664,64 kB
.pdf Příloha č. 7 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
.pdf Příloha č. 8 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2021 753,11 kB
.xlsx Příloha č. 9 - Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2021 19,15 kB
aktualizováno: 23.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap