Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020

Radou Zlínského kraje dne 16. 12. 2019, usnesením č. 0987/R30/19, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020“ (viz Příloha č. 1) a dokument„Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ (viz Příloha č. 2) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, usnesením č. 0615/Z20/19, byl schválen dokument Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji(viz Příloha č. 3).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020“prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 20. 1. 2020 do 20. 2. 2020 včetně. Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtzu ZK pro SSL na území ZK pro rok 2020 655,65 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK pro období 2020-2022 1228,94 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1372,68 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2020 197,85 kB
aktualizováno: 19.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap