Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2020, usnesením č. 0539/R18/20, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 2).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že bude možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS, a to v termínu od 1. 10. 2020 do 15. 10. 2020 včetně. Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou jsou Přílohou č. 3 až 6.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 670,04 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 1431,82 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
.docx Příloha č. 4 - Příloha k Žádosti poskytovatele SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 23,3 kB
.docx Příloha č. 5 - Prohlášení poskytovatele SSL před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 22,1 kB
.docx Příloha č. 6 - Prohlášení poskytovatele SSL (příspěvkové organizace zřízené ZK) před vydáním Rozhodnutí 22,1 kB
aktualizováno: 4.12.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap