Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2020, usnesením č. 0539/R18/20, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 2).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že bude možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS, a to v termínu od 1. 10. 2020 do 15. 10. 2020 včetně. Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou jsou Přílohou č. 3 až 6.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 670,04 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 1431,82 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
.docx Příloha č. 4 - Příloha k Žádosti poskytovatele SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021 23,3 kB
.docx Příloha č. 5 - Prohlášení poskytovatele SSL před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 22,1 kB
.docx Příloha č. 6 - Prohlášení poskytovatele SSL (příspěvkové organizace zřízené ZK) před vydáním Rozhodnutí 22,1 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap