Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Radou Zlínského kraje dne 17. 9. 2018, usnesením č. 0729/R23/18, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (viz Příloha č. 2) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 6. 2018, usnesením č. 0380/Z13/18, byl schválen dokument Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji(viz Příloha č. 3).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 20. 10. 2018 do 12. 11. 2018 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 19. 9. 2018).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/dokumenty-souvisejici-s-financni-podporou-z-rozpoctu-zlinskeho-kraje-k-zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb-na-uzemi-zlinskeho-kraje-pro-rok-2019-cl-4439.html

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 537,66 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 1345,3 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1435,71 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2019 198,67 kB
aktualizováno: 7.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap