Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Radou Zlínského kraje dne 7. 6. 2021, usnesením č. 0431/R15/21, byl schválen dokument „Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 1).

Finanční podpora je určena pro:

a)         Sociální služby registrované nejdříve ode dne 1. 1. 2021 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu (v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, v aktualizovaném znění schváleném v roce 2021 na 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, v aktualizovaném znění schváleném v roce 2021 na 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje), a to za podmínky, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2021 nemohl podat „Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 23. 9. 2020.

b)        Sociální služby druhu sociální rehabilitace, cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou psychiatrické péče dle „ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021“ ze dne 7. 1. 2021, a to pouze pro ty sociální služby a jejich kapacity v rámci rozvojových aktivit, které byly od 1. 5. 2021 přeřazeny ze Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2021 (Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021) do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 (Příloha č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021). Finanční podpora je určena pouze těm sociálním službám, na které si poskytovatelé sociálních služeb nepodali Žádost na plnou kapacitu v rámci rozvojových aktivit v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, a to v rámci „Výzvy č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 31. 3. 2021.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 23. 7. 2021 do 30. 7. 2021 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 23. 6. 2021).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 3 jsou Přílohou č. 2 až 7.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 651,38 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021_vč. Dodatku č.1 1411,24 kB
.pdf Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 793,97 kB
.pdf Příloha č. 4 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 1396,38 kB
.pdf Příloha č. 5 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji_vč. Dodatku 1329,93 kB
.pdf Příloha č. 6 - Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 664,64 kB
.pdf Příloha č. 7 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
aktualizováno: 29.6.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap