Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Radou Zlínského kraje dne 29. 7. 2019, usnesením č. 0559/R19/19, za účelem navýšení finanční podpory z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb, byl schválen dokument „Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (viz Příloha č. 1).

Navýšení finanční podpory je určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb, kteří podali Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 19. 9. 2018 nebo Výzvy č. 2 zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 25. 6. 2019.

Navýšená finanční podpora bude poskytnuta na platy, mzdy a jejich navýšení, dále bude poskytnuta na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 1. 9. 2019 do 8. 9. 2019 včetně. Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

 

 

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 656,08 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 1345,3 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1435,71 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2019 198,67 kB
aktualizováno: 20.9.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap