Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

Radou Zlínského kraje dne 10. 7. 2017, usnesením č. 0570/R17/17, za účelem navýšení finanční podpory z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb, byl schválen dokument „Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“.

Navýšení finanční podpory je určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb, kteří podali Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 29. 9. 2016 nebo Výzvy č. 2 zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 20. 6. 2017, a to maximálně v kapacitě uvedené v Žádosti/Žádostech v rámci těchto Výzev.

Navýšená finanční podpora bude poskytnuta pouze na osobní náklady. K jejich navýšení došlo v souvislosti se schváleným návrhem vlády na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 a s nařízením vlády č. 168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navýšení osobních nákladů se týká sféry mzdové i platové.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 12. 8. 2017 do 20. 8. 2017 včetně.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017 356,83 kB
.pdf Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017 883,92 kB
.pdf Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1112,79 kB
aktualizováno: 10.7.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap