Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Radou Zlínského kraje dne 29. 3. 2021, usnesením č. 0208/R10/21, byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 1) a dokument„Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (viz Příloha č. 3) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15. 2. 2021, usnesením č. 0059/Z03/21 „Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji(viz Příloha č. 6).

Finanční podpora je určena pro sociální služby druhu sociální rehabilitace, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou psychiatrické péče dle „ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021“ ze dne 7. 1. 2021, a to pouze pro ty sociální služby a jejich kapacity v rámci rozvojových aktivit, které budou od 1. 5. 2021 přeřazeny ze Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2021 (Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021) do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 (Příloha č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 1. 5. 2021 do 7. 5. 2021 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 1. 4. 2021).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 2 jsou Přílohou č. 2, 4, 5 a 7.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 651,56 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021_vč. Dodatku č.1 1411,24 kB
.pdf Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 793,97 kB
.pdf Příloha č. 4 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021 1396,38 kB
.pdf Příloha č. 5 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji_vč. Dodatku 1329,93 kB
.pdf Příloha č. 6 - Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 664,64 kB
.pdf Příloha č. 7 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1323,63 kB
aktualizováno: 31.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap