Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020

Radou Zlínského kraje dne 22. 6. 2020, usnesením č. 0491/R16/20, byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020“ (viz Příloha č. 1).

Finanční podpora je určena pro sociální služby registrované nejdříve ode dne 1. 1. 2020 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu (v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2020, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2020), a to za podmínky, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2020 nemohl podat Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 18. 9. 2019. Dále je tato podpora určena pro sociální služby druhu krizová pomoc, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které byly do 31. 5. 2020 financovány z individuálního projektu Zlínského kraje „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II“.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020“ prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 30. 7. 2020 do 5. 8. 2020 včetně. Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 2 jsou Přílohami č. 2 až 4.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2020 658,53 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2020 1371,03 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1372,68 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2020 197,85 kB
aktualizováno: 2.7.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap