Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Radou Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, usnesením č. 0483/R16/19 byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (viz Příloha č. 1).

Finanční podpora je určena pro sociální služby registrované ode dne 1. 1. 2019 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu (v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2019, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019), a to za podmínky, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2019 nemohl podat Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 19. 9. 2018. Dále je tato podpora určena pro sociální služby druhu chráněné bydlení, které byly do 30. 6. 2019 financovány z individuálního projektu Zlínského kraje „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 26. 7. 2019 do 31. 7. 2019 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 26. 6. 2019). Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 2 jsou Přílohami č. 2 až 4.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 656,15 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 1345,3 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1435,71 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2019 198,67 kB
aktualizováno: 7.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap