Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

Radou Zlínského kraje dne 18. 6. 2018, usnesením č. 0491/R16/18 byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018“ (viz Příloha č. 1).

Finanční podpora je určena pro sociální služby registrované ode dne 1. 1. 2018 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu (v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 6. 2018, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2019, v aktualizovaném znění schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 6. 2018), a to za podmínky, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2018 nemohl podat Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 19. 9. 2017.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018“prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 27. 7. 2018 do 2. 8. 2018 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 27. 6. 2018). Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 2 jsou Přílohami č. 2 až 4.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2018 546,16 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2018 1038,53 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1120,96 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy pro rok 2018 639,77 kB
aktualizováno: 29.6.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap