Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

Radou Zlínského kraje dne 16. 6. 2017, usnesením č. 0509/R16/17 byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“.

Finanční podpora je určena pro sociální služby registrované ode dne 1. 1. 2017 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu, a to v souladu s Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, v platném znění, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018. Podmínkou je skutečnost, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2017 nemohl podat žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 29. 9. 2016.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 23. 7. 2017 do 30. 7. 2017 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 20. 6. 2017).

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017 372,95 kB
.pdf Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017 883,92 kB
.pdf Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1112,79 kB
aktualizováno: 30.6.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap