Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016

Radou Zlínského kraje dne 20. 6. 2016, usnesením č. 0523/R12/16 byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“.

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno předkládat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“ prostřednictvím k tomu určené webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 23. 7. 2016 do 30. 7. 2016 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna již od 28. 6. 2016).

Související dokumenty

.pdf Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin.podporu k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 371,01 kB
.pdf Program a Pravidla pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 1220,26 kB
.pdf Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK pro rok 2016 1061,31 kB
aktualizováno: 22.6.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap