Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji

 

 

    

Registrační číslo projektu:

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015477

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Investiční priorita:

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení

Období realizace:

3/2020 – 08/2022

Celkový rozpočet:

33 452 448,00 Kč 

Stručný obsah:

Projekt má navrhnout, vyvinout, implementovat a ověřit inovativní systém, který zvýší bezpečí osob se zvláštními potřebami, kvalitu péče o ně a současně sníží náročnost pro osoby pečující jak v prostředí speciálních zařízení, tak v domácím prostředí.  Projekt zvýší bezpečí a kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče v nemocničním prostředí, sociálních službách a následně v prostředí domácím. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je ověřit, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií zvýšit kvalitu i dostupnost péče, komfort pacienta a klienta, snížit pracovní zátěž personálu, zejména automatizací rutinních činností prováděných v rámci péče.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Sociální pracovníci
 • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
 • Zaměstnanci

Aktivity projektu:

 1. KA1 Evaluace
 2. KA2 Definování monitorovaných osob a situací
 3. KA3 Rozvoj technického řešení
 4. KA4 Implementace technického řešení
 5. KA5 Vyhodnocení celého řešení 

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer

tel.: +420 577 043 848

e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

 

 

 

 

 

aktualizováno: 21.6.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap