Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2011

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2011 z rozpočtu Zlínského kraje

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2011, nejpozději k 31. prosinci 2011.

V souladu s uzavřenou „Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ (dále jen smlouva) musí být přidělená účelová neinvestiční dotace za rok 2011 řádně vyúčtována a předložena Zlínskému kraji nejpozději do 10. ledna 2012 (rozhodující je datum poštovního razítka, razítka podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje, příp. odboru sociálních věcí).

Vyúčtováním dotace se v souladu s čl. III. bodem 3.2 uzavřené smlouvy rozumí předložení vyplněné Tabulky vyúčtování dotace, která je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele www.kr-zlinsky.cz a doložení dokladů o provedení prezentace poskytovatele v souladu s článkem IV. uzavřené smlouvy.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny na účet Zlínského kraje č. 2786182/0800 u České spořitelny, a.s. (variabilní symbol je identifikátor sociální služby), a to nejpozději do 10. 1. 2012.

Vyplněnou Tabulku vyúčtování dotace a doklady o provedení prezentace poskytovatele je nutné předložit Zlínskému kraji v listinné podobě, a to na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Dále je nutno zaslat vyplněnou Tabulku vyúčtování dotace na vědomí e-mailem:

miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz nebo renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.xlsx Tabulka - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2011 15,5 kB
aktualizováno: 10.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap