Vyúčtování finanční podpory poskytnuté poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020

Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s uzavřenou „Veřejnoprávní smlouvou“, popř. vydaným „Rozhodnutím o poskytnutí příspěvku na provoz“, prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb – www.kissos.cz) zpracovat za období týkající se roku 2020:

1)        Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, a to v termínu do 5. 2. 2021 včetně.

2)        Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, a to v termínu do 20. 2. 2021 včetně.

3)        Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020, a to v termínu do 20. 2. 2021 včetně.

4)        Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, a to v termínu do 20. 2. 2021 včetně.

5)        Skutečnost sociální služby 2020 (k 31. 12. 2020), a to v termínu do 20. 2. 2021 včetně.

Tato požadovaná Vyúčtování finanční podpory za rok 2020 a Skutečnost sociální služby 2020 musí být ve webové aplikaci KISSoS statutárním zástupcem podepsaná elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) a předaná ke schválení krajem.

V případě, že poskytovatel sociální služby má k dispozici všechna relevantní data již k 5. 2. 2021, je možno do 5. 2. 2021 včetně zpracovat vše najednou.

Podrobnější informace ke zpracování Vyúčtování finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020 a Skutečnosti sociálních služeb 2020 jsou zpracovány v níže uvedené příloze.

dokumenty ke stažení

.pdf Informace ke zpracování Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK pro rok 2020 a Skutečnosti SSL 2020 779,13 kB
aktualizováno: 14.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap