Vyúčtování finanční podpory poskytnuté poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017

Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s uzavřenou „Veřejnoprávní smlouvou“, popř. „Rozhodnutím o poskytnutí příspěvku na provoz“, prostřednictvím aplikace KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb) zpracovat za období týkající se roku 2017:

  1. Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, v termínu do 5. 2. 2018 včetně

  2. Vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 a Skutečnost sociální služby 2017 (k 31. 12. 2017) v termínu do 20. 2. 2018 včetně

Obojí požadovaná Vyúčtování finanční podpory a Skutečnost sociální služby 2017 musí být v aplikaci KISSoS podepsaná elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) a předaná ke schválení krajem.

V případě, že poskytovatel sociální služby má k dispozici všechna relevantní data již k 5. 2. 2018, je možno do 5. 2. 2018 včetně zpracovat vše najednou.

Podrobnější informace ke zpracování Vyúčtování finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017 a Skutečnosti sociálních služeb 2017 jsou zpracovány v níže uvedené příloze.

dokumenty ke stažení

.pdf Informace ke zpracování Vyúčtování finanční podpory poskytnuté z rozpočtu ZK v roce 2017 a Skutečnosti SSL 2017 469,01 kB
aktualizováno: 22.1.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap