Vyúčtování finanční podpory poskytnuté poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015

Příjemce finanční podpory je povinen provést vyúčtování finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015 v souladu s „Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje“, a to za období týkající se celého roku 2015.

Vyúčtováním finanční podpory se rozumí zpracování tabulky „Rozpočet sociální služby“:

1) Do 5. 2. 2016 včetně vyúčtování finanční podpory 2015 dle skutečnosti z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje

 • vyplnění sloupce BJ – BK (konečné hodnoty nákladů a výnosů), tyto údaje se automaticky přenesou do části „Skutečnost sociální služby 2015 (předložit v termínu do 20. 2. 2016)“ do sloupců BM – BN, kde není možné je následně změnit
 • doplnění předepsaných údajů nad tabulkou – indikátory, publicita
 • doplněné předepsaných údajů pod tabulkou – odpovědné osoby, datum
 • v termínu do 5. února 2016 zaslat:

a) e-mailem na adresu: stepanka.hrabcikova@kr-zlinsky.cz (průvodní e-mail k vyúčtování musí být opatřen elektronickým podpisem statutárního zástupce, tj. osobním kvalifikovaným certifikátem, který byl použit při podání žádosti o finanční podporu pro rok 2016 v aplikaci OKslužby-poskytovatel) nebo

b) datovou schránkou (dokument musí být podepsán osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce) nebo

c) v listinné podobě (podepsané statutárním zástupcem, opatřené razítkem) na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Případná vratka finanční podpory musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 2786182/0800 nejpozději 5. 2. 2016. Příspěvkové organizace vrací nevyčerpanou finanční podporu prostřednictvím svého zřizovatele.

2) Do 20. 2. 2016 včetně vyplnění Skutečnosti sociální služby 2015 – v případě poskytnutí finanční podpory z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 a finanční podpory z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných Zlínským krajem se současně jedná o vyúčtování finanční podpory z tohoto/těchto programu/ů

 • vyplnění sloupce BO – BU (konečné hodnoty nákladů a výnosů)
 • v případě poskytnutí finanční podpory z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015  nebo finanční podpory z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných Zlínským krajem, doplnění v případě relevantní služby předepsaných údajů nad tabulkou – indikátory, publicita
 • doplnění předepsaných údajů pod tabulkou – odpovědné osoby, datum
 • v termínu do 20. února 2016 zaslat:

a) e-mailem na adresu: stepanka.hrabcikova@kr-zlinsky.cz (průvodní e-mail k vyúčtování musí být opatřen elektronickým podpisem statutárního zástupce, tj. osobním kvalifikovaným certifikátem, který byl použit při podání žádosti o finanční podporu pro rok 2016 v aplikaci OKslužby-poskytovatel) nebo

b) datovou schránkou (dokument musí být podepsán osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce) nebo

c) v listinné podobě (podepsané statutárním zástupcem, opatřené razítkem) na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Případná vratka finanční podpory musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 2786182/0800 nejpozději 20. 2. 2016. Příspěvkové organizace vrací nevyčerpanou finanční podporu prostřednictvím svého zřizovatele.

Obojí požadovaná vyúčtování lze zaslat i najednou.

 

Související dokumenty

.xls Rozpočet sociální služby - Tabulka - Náklady a výnosy dle zdrojů 181,5 kB
.pdf Rozpočet sociální služby - Informace k tabulce 487 kB
aktualizováno: 11.5.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap