Výstavba průmyslového parku v Holešově začala

  7.10.2008 11:30:00
Výstavba průmyslového parku v Holešově začala
ZLÍN, HOLEŠOV - Stavbaři dnes zahájili práce na výstavbě infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov. Příprava nejvýznamnějšího rozvojového projektu na území Zlínského kraje tak po zhruba třech letech příprav vstupuje do závěrečné etapy. Po dokončení prací, které je plánováno na konec roku 2009, bude plocha o rozloze 360 hektarů připravena na vstup investorů. Díky zóně se v regionu mimo jiné rozšíří nabídka pracovních míst, vzroste tempo růstu ekonomiky, zvýší se průměrná mzda a zlepší image kraje.

„Jsme rádi, že po intenzivních přípravách jsme se dostali do fáze, kdy se začíná stavět. Byl to složitý proces, kdy jsme usilovali o to, aby zóna dostala šanci stát se moderním průmyslovým parkem, který přispěje ke zvýšení naší konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu,“ poznamenal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Význam zóny podle něho dokládá jak studie renomovaných ekonomů, tak i skutečnost, že projekt byl Vládou České republiky zařazen mezi strategické.
Na základě veřejné zakázky bylo Zlínským krajem jako dodavatel stavby infrastruktury vybráno sdružení společností Stavby silnic a železnic, KKS, Rovina a VHS Javorník – CZ. Stavební práce si vyžádají přibližně 700 milionů korun. Nejde ale o veškeré náklady na přivedení všech inženýrských sítí, které investoři budou potřebovat. Například výstavbu vedení velmi vysokého napětí bude hradit hlavně soukromá distribuční společnost.
Stavba je rozdělena do několika dílčích částí. Zahrnuje nejen přípravu silničních a železničních komunikací, ale také zasíťování celého objektu, přívod pitné vody nebo řešení odpadních a dešťových vod. "Dokončení prací na infrastruktuře je plánováno na konec roku 2009. Vzhledem k rozsahu prací se jedná o velmi krátký termín, ale věřím, že díky našim dlouholetým zkušenostem s podobným typem prací všechny úkoly zvládneme v požadované kvalitě," řekl generální ředitel společnosti Stavby silnic a železnic Martin Borovka.
Zóna bude disponovat moderním přístupem na vnější dopravní infrastrukturu. Na trať Kojetín – Valašské Meziříčí bude napojena železniční vlečkou o délce 770 metrů. Na jihovýchodním okraji Holešova pak vznikne pětiramenná okružní křižovatka o průměru 40 metrů. Bude optimálním řešením dopravní situace z hlediska bezpečnosti, rozčlenění dopravních proudů a zklidnění dopravy. Jedno z ramen této okružní křižovatky vytvoří napojení na rychlostní komunikaci R49.
„Součástí této etapy výstavby průmyslové zóny je také projekt nové budovy meteorologické stanice. Jeho součástí je i přesun meteorologických měřicích přístrojů, které budou umístěny na oploceném pozemku o velikosti 400 čtverečních metrů. V místech, kde se okraj zóny blíží k zástavbě, vzniknou protihlukové valy, samozřejmostí je pak splašková kanalizace s vyústěním na čistírnu odpadních vod v Holešově. Dešťové vody budou odváděny do suchého poldru a následně do říčky Mojeny,“ poznamenal výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. Tato firma, kterou stoprocentně vlastní Zlínský kraj, má na starosti přípravu zóny.
Na příchod investorů, pro které je kompletní infrastruktura základním požadavkem, tak bude Strategická průmyslová zóna Holešov připravena nejpozději na začátku roku 2010. „Naším požadavkem je, aby to byly výroby šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme také o to, aby šlo o společnosti, které vyrábějí produkty s vysokou přidanou hodnotou a aplikují inovativní přístupy,“ konstatoval hejtman Lukáš.
Plný provoz zóny se očekává v roce 2012, kdy budou všechny pozemky obsazeny investory. Podle studie, zpracované předními českými ekonomy Petrem Zahradníkem a Janem Jedličkou, vzroste díky zóně hrubý domácí produkt celého území střední Moravy a v regionu do šesti let vznikne až 12.000 pracovních míst.
Společná tisková zpráva Zlínského kraje, servisní společnosti Industry Servis ZK a dodavatele


7. 10. 2008 – (pk)
Další informace:
Patrik Kamas, tiskový mluvčí
577 043 190, 731 555 104

Zmíněné osoby

  • Libor Lukáš

Tématická oblast

  • strategický rozvoj a investice
Foto k tiskové zprávě 2  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 3  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 4  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 5  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 6  foto: Petr Zákutný 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap