Vyšší ověření listin do zahraničí (ověřování listin vydaných v České republice)

Vyšší ověření listin je upraveno následujícími právními předpisy:

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (§ 109)

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (§ 4a)

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (§ 26)

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána

 

Kde získat vyšší ověření

Krajský úřad – ověří matriční doklady vydané obecním úřadem nebo úřadem obce s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje

Úřad obce s rozšířenou působností – ověří matriční doklady vydané obecním úřadem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

 

Jaké matriční doklady lze ověřit

V souladu s § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit tyto matriční doklady:

 • rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o partnerství

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • vysvědčení ke vstupu do partnerství

 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize  a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958

Ověřit lze matriční doklady vystavené po 1.7.2001. Doporučujeme požádat na matričním úřadě o vystavení nového dokladu, určeného pro cizinu. Je nutné, aby úřední razítko a podpis matrikářky na dokladu byl aktuální.

 

Způsob podání žádosti

 • osobně na Krajském úřadě Zlínského kraje

 • písemně (v žádosti uveďte stát, do kterého je doklad určen a adresu, kam chcete ověřený doklad zaslat)

 

Vydání vyššího ověření podléhá správní poplatku ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje, a to buď hotově, nebo platební kartou. Při zaslání dokumentu poštovní službou, se správní poplatek hradí bankovním převodem na č.ú. 2786182/0800, variabilní symbol 6010600011, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatele.

 

Kontakt:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

oddělení státního občanství a přestupků

třída Tomáše Bati 21

760 01 Zlín

 

Horčičková Hana, Bc.                tel. 577 043 560, č. dv. 937  9. patro                 hana.horcickova@kr-zlinsky.cz

Netuková Alena, DiS.                tel. 577 043 566, č. dv. 937  9. patro                 alena.netukova@kr-zlinsky.cz

Straková Renáta, Mgr.              tel. 577 043 574, č. dv. 937   9. patro               renata.strakova@kr-zlinsky.cz 

Štěrbová Olga                              tel. 577 043 564, č. dv. 937  9. patro              olga.sterbova@kr-zlinsky.cz

Zetková Zuzana                           tel. 577 043 563, č. dv. 934   9. patro             zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz 

 

 

Úkon vyššího ověření na krajském úřadu nebo u úřadu obce s rozšířenou působností nepodléhá správnímu poplatku.

  

Apostila, superlegalizace

Veřejná listina, která má být uznána ve státě, který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být opatřena tzv. apostilní doložkou.

Postup je takový, že matriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností a následně Ministerstvo zahraničních věcí, které listinu opatří apostilní doložkou.

Veřejná listina, která má být uznána ve státně, který není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být superlegalizována zastupitelským úřadem toho státu, ve kterém bude listina použita.

Postup je takový, žematriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, následně Ministerstvo zahraničích věcí a jako poslední zastupitelský úřad cizího státu v ČR. 

Poplatek za ověření listiny Ministerstvem zahraničních věcí je 100 Kč formou kolkové známky.

  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

konzulární odbor

legalizační oddělení

Hradčanské nám. 5

118 00 Praha 1

tel. 224 182 188, 224 182 153

 

Informace konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Vzor-žádost-o-vyšší-ověření 270,6 kB
.doc VZOR_žádost_o_vyšší_ověření 38,5 kB
aktualizováno: 9.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap