Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Na základě žádosti Zlínského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 20. ledna 2015 rozhodlo (Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015) o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinnosti kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Mechanismem stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ (Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015) a „Metodikou pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 18. 2. 2015, usnesením č. 0432/Z15/15, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“
  • dne 23. 9. 2015, usnesením č. 0569/Z18/15, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“
  • dne 23. 9. 2015, usnesením č. 0569/Z18/15, tj. finanční podpora v souvislosti s navýšením dotace ze státního rozpočtu kraji

V níže uvedených dokumentech jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ a „Přehled obvyklých nákladů na jednotku a procentuální podíl finanční podpory pro rok 2015 z územních samosprávných celků a rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“. 

  

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje

 Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz


Související dokumenty

.xlsx Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2015 81,04 kB
.xlsx Přehled obvyklých nákladů na jednotku, podíl finanční podpory z ÚSC a rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2015 17,83 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap