Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Na základě žádosti Zlínského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 20. ledna 2015 rozhodlo (Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015) o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinnosti kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Mechanismem stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ (Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015) a „Metodikou pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 18. 2. 2015, usnesením č. 0432/Z15/15, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“
  • dne 23. 9. 2015, usnesením č. 0569/Z18/15, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“
  • dne 23. 9. 2015, usnesením č. 0569/Z18/15, tj. finanční podpora v souvislosti s navýšením dotace ze státního rozpočtu kraji

V níže uvedených dokumentech jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ a „Přehled obvyklých nákladů na jednotku a procentuální podíl finanční podpory pro rok 2015 z územních samosprávných celků a rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“. 

  

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje

 Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz


Související dokumenty

.xlsx Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2015 81,04 kB
.xlsx Přehled obvyklých nákladů na jednotku, podíl finanční podpory z ÚSC a rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2015 17,83 kB
aktualizováno: 3.11.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap