Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015

Finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2015 rozděleny v souladu s podmínkami schválenými Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, usnesením č. 0608/R15/15 v dokumentu „Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných Zlínským krajem“ (dále jen program Transformace pro rok 2015).

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, byla Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. 9. 2015, usnesením č. 0580/Z18/15 schválena finanční podpora formou dotace v celkové výši 913.000 Kč.

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, byla Radou Zlínského kraje dne 14. 9. 2015, usnesením č. 0749/R18/15 schválena finanční podpora formou příspěvku na provoz v celkové výši 345.000 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 vyplaceno celkem 1.258.000 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

 

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Související dokumenty

.xlsx Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu ZK z programu Transformace pro rok 2015 22,3 kB
aktualizováno: 3.11.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap